Kalendár podujatí LMB


http://ladovemedvede.sk/view.php?cisloclanku=2016050001


23.10.2016 BA-Zl. Piesky - Memoriál Vlada Skovajsu 11.ročník stojatá hodinovka ĽMB
13.11.2016 Nemečky stojatá 250-1000 TO 
20.11.2016 Dolné Dubové stojatá časový pobyt TBM
27.11.2016 Štiavnické Bane stojatá časový pobyt Š.B
4.12.2016 Námestovo -Oravská priehrada stojatá časový pobyt ĽMB
Hamuliakovo stojatá časový pobyt ĽMB
11.12.2016 Sereď
18.12.2016 Dunajská Streda stojatá 100-750 DS 
24.12.2015 BA - Zlaté piesky stojatá Krst nových členov ĽMB 
6.1.2017 Senec - Trojkráľový stojatá časový pobyt ĽMB 
8.1.2017 BA-Dunaj 19. ročník tok, 2x,1x cez tok 100, 1000, 1x ĽMB 
15.1.2017 Nitra stojatá časový pobyt NR
22.1.2017 Kolárovo Váh - tok 250, 1000 m KO
29.1.2017 Devín - BA Morava - tok 250,500,1000m ĽMB 
5.2.2017 Športový otužilec Zlaté piesky 500 m časový ĽMB
12.2.2017 Žilina Váh - tok 100-1000 m ZA 
18.2.2017 [Sobota] Šaľa Váh - tok 500, 1000 m ĽMB
5.3.2017 MDŽ - Dunajská Lužná Veľká voda stojatá 500, 1000 m ĽMDL  
12.3.2017 Žiar/Hronom - Bejvoč stojatá 250, 1000 m PĽM
18.3.2017 [Sobota] Senec - stojatá 100-750 m
Pohár slnečných SC ĽM a 
jazier 4. ročník TJ FIDES Brno
25.3.2017 [Sobota] Košice stojatá časový pobyt KE
26.3.2017 Gabčíkovo Dunaj - tok 500, 1000 m ĽMB