Propozície k pretekom na Zlatých pieskoch

A) Všeobecná ustanovení

Pořadatel: Delfíny Zlaté piesky
Datum: sobota 11. března 2017 ve 12:00 hod
Místo konání: Zlaté piesky, Bratislava, Wakelake Golden sands

Přihlášky: prosíme vyplnit elektronický registrační formulář za každého plavce individuálně na adrese:
delfinyzlatepiesky4.webnode.sk/prihlasovaci-formular-na-cp/
Termín: do 8. března 2017
Adresa: pří problémech s elektron.registrací: lazioroma666@gmail.com

Informace: Marek Košecký Tel. +421 904897299


B) Technická ustanovení

Délka trati: 100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m
Charakter trati: stojatá voda
Start a cíl: 500, 750 a 1000 m v jednom místě; na 100 a 250 m start odděleně

Startovné: 7,- € (180 CZK) pro členy ČSPS a přihlášku v termínu
8,- € (210 CZK) pro nečleny ČSPS nebo přihlášku po termínu
Prezence: Wakelake Golden Sands - Zlaté piesky 10:00-11:15

Ceny: Každá trať první 3 ženy, muži - medaile a diplomy; 1km vítězové - muž a žena - Pohár Zlatých pieskov

GPS: 48°11'21.9"N, 17°11'39.6"E

Časový pořad: 10:00 - 11:15 Prezence
12:00 Nástup
12:15 Start na 100 m
12:30 Start na 1000 m
13:10 Start na 750 m
13:50 Start na 500 m
14:15 Start na 250 m
15:00 Vyhlášení

Aktuální časový pořad může být upraven podle počtu rozplaveb.